P∴Rhythmatiq ch.

本日も「P∴Rhythmatiq ch.」ゆるりと行って行きたいと想います。
Ustreamを使用して、22時より本放送開始していきます。

http://www.ustream.tv/channel/P-Rhythmatiq

今日は何を話そうかなっ!
prhythmatiq
Posted byprhythmatiq

Comments 0

There are no comments yet.

Leave a reply